• Programowanie sieciowe

.1.         Metoda CPM

.1.1.       Ścieżka krytyczna

.1.2.       Czas krytyczny

.1.3.       Parametry węzłów

.1.4.       Parametry czynności

.1.5.       Zapas czasu (luzy czasowe)

.2.         Metoda CPM – COST

.2.1.       Skracanie czasu trwania czynności

.2.2.       Najtańsze rozwiązanie przy ustalonym czasie

.2.3.       Najkrótsze rozwiązanie przy ustalonych kosztach

.3.         Metoda PERT