• Zagadnienie transportowe

.1.         Zamknięte (zbilansowane) ZT

.2.         Otwarte (niezbilansowane) ZT

.3.         Zagadnienie pośrednika