• Zadanie programowania liniowego (ZPL)

.1.         Budowa modelu

.1.1.       Optymalizacja asortymentu produkcji

.1.2.       Problem mieszanek

.1.3.       Problem rozkroju

.1.4.       Inne

.2.         Metoda Graficzna

.2.1.       Rozwiązywanie ZPL metodą graficzną

.2.2.       Analiza wrażliwości w metodzie graficznej

.2.3.       Rozwiązanie zadania dualnego w metodzie graficznej

.3.         Metoda SIMPLEX

.3.1.       Rozwiązywanie ZPL metodą SIMPLEX

.3.2.       Analiza wrażliwości w metodzie SIMPLEX

.3.3.       Rozwiązanie zadania dualnego w metodzie SIMPLEX

.4.         Zadanie dualne

.4.1.       Budowa zadania dualnego

.4.2.       Związki między rozwiązaniami zadania prymarnego i dualnego