• Część ekonomiczna

.1.         Analiza funkcji produkcji

.1.1.       Produkt całkowity

.1.2.       Produkt przeciętny

.1.3.       Produkt krańcowy

.1.4.       Elastyczność produkcji

.1.5.       Efekt skali produkcji

.1.6.       Krańcowa stopa substytucji

.1.7.       Elastyczność substytucji

.1.8.       Optymalność proporcji nakładów czynników produkcji

.2.         Analiza funkcji popytu

.2.1.       Elastyczność cenowa prosta (zgodna)

.2.1.1.       Punktowa

.2.1.2.       Łukowa

.2.2.       Elastyczność cenowa krzyżowa

.2.2.1.       Punktowa

.2.2.2.       Łukowa

.2.3.       Elastyczność dochodowa

.2.3.1.       Punktowa

.2.3.2.       Łukowa

.3.         Analiza funkcji kosztów

.3.1.       Opłacalność produkcji

.3.1.1.       Próg rentowności

.3.2.       Optymalność produkcji

.3.2.1.       Maksymalizacja zysku

.3.2.2.       Minimalizacja kosztu jednostkowego