• Inne metody szacowania parametrów modelu

.1.         Gdy zachodzi autokorelacja składnika losowego

.1.1.       Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów

.1.2.       Metoda różniczki zupełnej

.1.3.       Metoda Cochrane’a–Orcutta

.1.4.       Metoda Paris–Winsten’a

.2.         Gdy zachodzi heteroscedastyczność

.2.1.       Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu