• Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów

.1.         Szacowanie parametrów modelu liniowego KMNK

.2.         Interpretacja parametrów