• Transformacja liniowa

.1.         Sprowadzanie modeli do postaci liniowej

.1.1.       Poprzez odwrotność

.1.2.       Poprzez logarytmowanie

.1.3.       Mnożenie przez mianownik

.2.         Szacowanie modeli nieliniowych