• Wielowymiarowa Analiza Porównawcza (WAP)

.1.         Metody klasyfikacji

.1.1.       Taksonomia wrocławska

.1.2.       Metoda środków ciężkości (k średnich)

.1.3.       Metoda składowych głównych

.2.         Metody porządkowania

.2.1.       Metoda sum standaryzowanych

.2.2.       Metoda sum standaryzowanych z wagami

.2.3.       Metoda wzorca rozwoju

.2.4.       Metoda Walesiaka

.3.         Analiza Dyskryminacyjna