• Weryfikacja modelu

.1.         Dopasowanie modelu

.1.1.       Współczynnik determinacji i zbieżności

.1.2.       Skorygowany (dopasowany) współczynnik determinacji

.1.3.       Współczynnik wyrazistości

.1.4.       Kryterium informacyjne AIC

.1.5.       Kryterium informacyjne BIC

.1.6.       Współczynnik VIF

.2.         Testy istotności

.2.1.       Test Studenta

.2.2.       Test Fishera–Snedecora

.2.3.       Test Walda (uogólniony)

.2.4.       Test RESET

.3.         Analiza reszt

.3.1.       Badanie losowości składnika losowego

.3.1.1.       Test liczby serii

.3.1.2.       Test długości serii

.3.2.       Badanie normalności składnika losowego

.3.2.1.       Test Hellwiga

.3.2.2.       Test Kołmogorowa

.3.2.3.       Test Shapiro–Wilka

.3.2.4.       Test Jarque–Bera

.3.3.       Badanie stałości wariancji składnika losowego

.3.3.1.       Test Goldfelda–Quanta

.3.3.2.       Test White’a

.3.4.       Badanie autokorelacji składnika losowego

.3.4.1.       Test Durbina–Watsona

.3.4.2.       Test Breuscha–Godfreya

.3.4.3.       Test Studenta

.3.5.       Badanie symetrii składnika losowego

.3.5.1.       Test Studenta

.3.6.       Badanie nieobciążoności składnika losowego

.3.6.1.       Test Studenta

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu