• Aukcje

.1.         Aukcja angielska

.2.         Aukcja holenderska

.3.         Przetarg zamknięty

.4.         Aukcja Vickerey’a