• Funkcja Produkcji

.1.         Przedsiębiorstwo w warunkach monopolu

.2.         Przedsiębiorstwo w warunkach oligopolu

.2.1.       Model Cournota (konkurencja)

.2.2.       Model Stackelberga (lider, naśladowca)

.2.3.       Oligopoliści dogadują się tworząc kartel

.3.         Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej  – strategia długookresowa

.3.1.       Funkcja popytu na czynniki produkcji

.3.2.       Funkcja podaży produktu

.3.3.       Funkcja zysku

.3.4.       Funkcja warunkowego popytu na czynniki produkcji

.3.5.       Funkcja kosztów produkcji

.3.6.       Funkcja podaży produktu na podstawie funkcji kosztów

.4.         Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej  – strategia krótkookresowa

.4.1.       Funkcja popytu na czynniki produkcji

.4.2.       Funkcja podaży produktu

.4.3.       Funkcja zysku

.4.4.       Funkcja warunkowego popytu na czynniki produkcji

.4.5.       Funkcja kosztów produkcji

.4.6.       Funkcja podaży produktu na podstawie funkcji kosztów

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu