• Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

.1.         Kryterium optymizmu (maxmax)

.2.         Kryterium pesymizmu, reguła Walda (maxmin)

.3.         Reguła wyboru Hurwicza

.4.         Kryterium racjonalności (Laplace’a), reguła Bayesa

.5.         Kryterium rozczarowania, reguła Savage’a