• Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

.1.         Inwestor skłonny do ryzyka

.2.         Inwestor obojętny wobec ryzyka

.3.         Inwestor niechętny wobec ryzyka