• Macierze

.1.         Działania na macierzach

.2.         Wyznaczniki

.3.         Macierz odwrotna

.4.         Rząd macierzy

.5.         Równania macierzowe