• Metryki

.1.         Sprawdzanie warunków

.2.         Obliczanie odległości

.3.         Wyznaczanie kuli