.1.         Sprawdzanie warunków

.2.         Jądro i obraz przekształcenia liniowego

.3.         Izomorfizm, przekształcenie odwrotne (operator odwrotny)