.1.         Sprawdzanie warunków na podprzestrzeń

.2.         Wyznaczanie bazy i wymiaru podprzestrzeni liniowej