• Rozwiązywanie układów równań liniowych

.1.         Metoda eliminacji Gaussa

.2.         Metoda Cramera

.3.         Metoda macierzy odwrotnej

.4.         Metoda Kroneckera - Capellego