• Wartości własne i wektory własne

.1.         Dla macierzy 2x2

.2.         Dla macierzy 3x3