Analiza matematyczna - to dział matematyki, o którym niektórzy mówią: rachunek różniczkowy i całkowy.