• Analiza funkcji wielu zmiennych

.1.         Dziedzina

.2.         Granice

.2.1.       Sprawdzanie istnienia granicy

.2.2.       Sprawdzanie ciągłości funkcji

.3.         Warstwice (poziomice)

.4.         Pochodne

.4.1.       Pochodne cząstkowe

.4.2.       Pochodna kierunkowa

.4.3.       Ekstrema lokalne

.4.4.       Ekstrema warunkowe

.4.5.       Ekstrema globalne

.4.6.       Równanie stycznej

.4.7.       Różniczka

.4.8.       Wielomian Taylora

.5.         Funkcje uwikłane

.5.1.       Obliczanie pochodnej

.5.2.       Ekstrema lokalne

.5.3.       Równanie stycznej