• Akcje

.1.         Teoria portfela dwóch spółek

.2.         Teoria portfela wielu spółek

.3.         Model jednowskaźnikowy Sharpe’a

.4.         Model Gordona