• Harmonogram spłaty kredytu

.1.         Spłata kredytu w równych ratach łącznych

.2.         Spłata kredytu w równych ratach kapitałowych

.3.         Różne inne dziwne formy spłaty kredytu