• Obligacje

.1.         Zero kuponowe

.2.         Kuponowe

.3.         Duration

.4.         Convexity