• Ocena efektywności inwestycji

.1.         NPV

.2.         IRR

.3.         MIRR