Renty

.1.         Renty pewne

.1.1.       O stałych ratach

.1.2.       O ratach tworzących ciąg arytmetyczny

.1.3.       O ratach tworzących ciąg geometryczny

.2.         Renty wieczyste

.2.1.       O stałych ratach

.2.2.       O ratach tworzących ciąg arytmetyczny

.2.3.       O ratach tworzących ciąg geometryczny