• Identyfikacja obserwacji odstających

.1.         Na podstawie rozstępu międzykwartylowego

.2.         Na podstawie reszt standaryzowanych

.3.         Na podstawie wielkości wpływowych