• Korygowanie prognoz

.1.         Prognoza z poprawką bezwzględną

.2.         Prognoza z poprawką względną

.3.         Obciążoność prognoz