• Metody analogowe

.1.         Analogie przestrzenno – czasowe

.2.         Analogie historyczne

.3.         Analogie przestrzenne

.4.         Analogie biologiczne