• Modele formalne II rodzaju

.1.         Funkcja liniowa

.2.         Funkcja wykładnicza

.3.         Funkcja wykładnicza z asymptotą (zmodyfikowana)

.4.         Funkcja logistyczna