• Wybór metody prognozy

.1.         Na podstawie oceny wzrokowej wykresu

.2.         Na podstawie oceny współczynników korelacji

.3.       Na podstawie analizy wariancji

.4.         Na podstawie funkcji autokorelacji

.5.       Test dla współczynnika korelacji