• Rachunek prawdopodobieństwa

.1.         Kombinatoryka

.1.1.       Permutacje

.1.1.1.       Bez powtórzeń

.1.1.2.       Z powtórzeniami

.1.2.       Kombinacje

.1.2.1.       Bez powtórzeń

.1.2.2.       Z powtórzeniami

.1.3.       Wariacje

.1.3.1.       Bez powtórzeń

.1.3.2.       Z powtórzeniami

.2.         Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych

.2.1.       Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

.2.2.       Prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa

.2.3.       Niezależność zdarzeń

.3.         Rozkłady zmiennej losowej skokowej (dyskretnej)

.3.1.       Rozkład „tabelkowy”

.3.2.       Rozkład dwumianowy (Bernoulli’ego)

.3.3.       Rozkład Poissona

.3.4.       Rozkład geometryczny

.3.5.       Rozkład hipergeometryczny

.4.         Rozkłady zmiennej losowej ciągłej

.4.1.       Rozkład zadany funkcją gęstości f(x)

.4.2.       Rozkład normalny (Gaussa)

.4.3.       Rozkład wykładniczy

.4.4.       Rozkład jednostajny (równomierny, prostokątny)

.4.5.       Rozkład Studenta

.4.6.       Rozkład chi kwadrat

.5.         Twierdzenia graniczne

.5.1.       Centralne Twierdzenie Graniczne (Lindeberga – Levi’ego)

.5.2.       Twierdzenie Moivre’a – Laplace’a

.5.3.       Inne

.6.         Nierówność Czebyszewa, Markowa

.7.         Zmienna losowa dwu wymiarowa

.7.1.       Skokowa (dyskretna)

.7.1.1.       Rozkłady brzegowe

.7.1.2.       Rozkłady warunkowe

.7.1.3.       Regresja I rodzaju

.7.1.4.       Regresja II rodzaju

.7.1.5.       korelacja

.7.1.6.       niezależność zmiennych losowych

.7.2.       Ciągła

.7.2.1.       Rozkłady brzegowe

.7.2.2.       Rozkłady warunkowe

.7.2.3.       Regresja I rodzaju

.7.2.4.       Regresja II rodzaju