• Statystyka opisowa

.1.         Szeregi statystyczne, obliczanie parametrów

.1.1.       Szereg szczegółowy

.1.2.       Szereg klasowy (przedziałowy)

.1.3.       Szereg punktowy

.1.4.       Zadania różne

.1.4.1.       Parametry klasyczne

.1.4.2.       Parametry pozycyjne, wykres pudełkowy

.2.         Korelacja – Regresja

.2.1.       Proste regresji

.2.2.       Współczynnik korelacji Pearsona

.2.3.       Współczynnik determinacji i zbieżności

.3.         Miary współzależności cech

.3.1.       Współczynnik korelacji rang Spearmana

.3.2.       Współczynnik Yule’a dla tabeli 2x2

.3.3.       Współczynniki oparte o chi kwadrat

.3.3.1.       Współczynnik Yule’a

.3.3.2.       Współczynnik Cramera

.3.3.3.       Współczynnik Czuprowa

.4.         Metody indeksowe

.4.1.       Indeksy indywidualne

.4.1.1.       Jednopodstawowe

.4.1.2.       Łańcuchowe

.4.1.3.       Średniookresowe tempo zmian

.4.2.       Indeksy agregatowe (zespołowe)

.4.2.1.       Indeks wartości

.4.2.2.       Indeksy Paasche’ego

.4.2.3.       Indeksy Laspeyres’a

.4.2.4.       Indeksy Fishera

.4.2.5.       Indeks dynamiki cen przeciętnych

.5.         Analiza szeregów czasowych

.5.1.       Trend liniowy

.5.2.       Trend pełzający

.5.3.       Trend liniowy z wahaniami sezonowymi

.5.3.1.       Model addytywny

.5.3.2.       Model multiplikatywny

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu