Przedmioty Drukuj

Zdarza się, że na różnych uczelniach ten sam przedmiot kryje w sobie różne zagadnienia, ale bywa też, że taki sam materiał występuje pod różnymi nazwami.

Oto lista przedmiotów, z których udzielam korepetycji:

 

 1. Matematyka
 2. Wstęp do matematyki
 3. Analiza matematyczna
 4. Algebra liniowa
 5. Geometria analityczna
 6. Równania różniczkowe
 7. Rachunek prawdopodobieństwa
 8. Kombinatoryka
 9. Statystyka
 10. Statystyka opisowa
 11. Statystyka matematyczna
 12. Statystyka ekonomiczna
 13. Wnioskowanie statystyczne
 14. Statystyczna analiza danych ekonomicznych
 15. Ekonometria
 16. Ekonometria dynamiczna
 17. Ekonometria finansowa
 18. Prognozowanie i symulacje
 19. Prognozowanie finansowe
 20. Badania operacyjne
 21. Procesy optymalizacyjne
 22. Metody podejmowania decyzji
 23. Metody analizy danych
 24. Metody optymalizacji statystycznej
 25. Metody ilościowe
 26. Ekonomia matematyczna
 27. Teoria gier
 28. Ryzyko w działalności gospodarczej
 29. Zarządzanie ryzykiem
 30. Finanse
 31. Finanse przedsiębiorstw
 32. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 33. Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 34. Finanse międzynarodowe
 35. Globalne rynki finansowe
 36. Rynki finansowe
 37. Instrumenty finansowe
 38. Instrumenty pochodne
 39. Portfel inwestycyjny
 40. Zarządzanie portfelem
 41. Matematyka finansowa
 42. Matematyka ekonomiczna
 43. Logika
 44. Modelowanie matematyczne
 45. Modelowanie stochastyczne