.1.         Całki nieoznaczone

.1.1.       Całkowanie przez „kombinowanie”

.1.2.       Całkowanie przez „podstawianie”

.1.3.       Całkowanie przez „części”

.1.4.       Całkowanie funkcji wymiernych przez „rozkład na ułamki proste”

.1.5.       Całkowanie funkcji niewymiernych

.1.6.       Całkowanie różnymi metodami

.1.6.1.       Całkowanie funkcji trygonometrycznych

.1.6.2.       Całkowanie funkcji wykładniczych

.1.6.3.       Różne inne całki nieoznaczone

.2.         Całki oznaczone – właściwe

.2.1.       Obliczanie pola obszaru ograniczonego krzywymi

.2.2.       Długość łuku

.2.3.       Objętość bryły powstałej przez obrót krzywej (krzywych) dookoła osi

.2.4.       Pole powierzchni bocznej bryły powstałej przez obrót krzywej (krzywych) dookoła osi

.3.         Całki oznaczone – niewłaściwe

.3.1.       Obliczanie całek niewłaściwych I i II rodzaju

.3.2.       Badanie zbieżności całek niewłaściwych I i II rodzaju

.4.         Całki podwójne

.4.1.       Całka po obszarze

.4.2.       Zmiana kolejności całkowania

.4.3.       Współrzędne biegunowe

.4.4.       Pole płata

.4.5.       Zastosowania całek podwójnych w fizyce

.5.         Całki potrójne

.5.1.       Całka po obszarze

.5.2.       Współrzędne walcowe

.5.3.       Współrzędne sferyczne