lista przedmiotów

Przedmioty

Zdarza się, że na różnych uczelniach ten sam przedmiot kryje w sobie różne zagadnienia, ale bywa też, że taki sam materiał występuje pod różnymi nazwami.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów, z których udzielam korepetycji:

 • Matematyka
 • Wstęp do matematyki
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa
 • Geometria analityczna
 • Równania różniczkowe
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Kombinatoryka
 • Statystyka
 • Statystyka opisowa
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka ekonomiczna
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Statystyczna analiza danych ekonomicznych
 • Wstęp do ekonometrii
 • Ekonometria
 • Ekonometria dynamiczna
 • Ekonometria finansowa
 • Prognozowanie i symulacje
 • Prognozowanie finansowe
 • Badania operacyjne
 • Procesy optymalizacyjne
 • Metody podejmowania decyzji
 • Metody analizy danych
 • Metody optymalizacji statystycznej
 • Metody ilościowe
 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonomia menadżerska
 • Teoria gier
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Analiza finansowa
 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Finanse międzynarodowe
 • Globalne rynki finansowe
 • Rynki finansowe
 • Instrumenty finansowe
 • Analiza i wycena instrumentów finansowych
 • Instrumenty pochodne
 • Portfel inwestycyjny
 • Zarządzanie portfelem
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka ekonomiczna
 • Logika
 • Teoria grafów
 • Modelowanie matematyczne
 • Modelowanie stochastyczne