.1.         Wyprowadzanie wzorów

.1.1.       Z definicji pochodnej

.1.2.       Jako pochodnej funkcji odwrotnej

.2.         Analiza I pochodnej (monotoniczność, ekstrema)

.3.         Analiza II pochodnej (przedziały wypukłości i wklęsłości oraz punkty przegięcia)

.4.         Ekstrema globalne (najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale)

.5.         Równanie stycznej

.6.         Różniczka (obliczanie przybliżonej wartości wyrażenia)

.7.         Wielomian Taylora

.7.1.       Rozwijanie funkcji elementarnych wprost ze wzoru

.7.2.       Rozwijanie funkcji złożonych korzystając z rozwinięcia funkcji elementarnych

.7.3.       Obliczanie przybliżonej wartości wyrażenia

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu